Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Бъзовец

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Бъзовец  е разположено в Източна Дунавска хълмиста равнина и отстои на 12 км югозападно от гр. Две могили и на 45 км в същата посока от гр. Русе. На два км от центъра на селото, в източна посока, тече река Баниски Лом, приток на река Черни Лом. Землището на селото граничи с тези на селата Помен, Баниска, Каран Върбовка, Острица, Чилнов, Батишница и гр. Борово.


Село Бъзовец е свързано по шосе с гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Борово и със съседните села Чилнов, Баниска и Батишница, а чрез тях - и с всички населени места от община Две могили. С. Бъзовец е разположено на 172 м надморска височина, в долината на р. Баниски Лом, на един от притоците й. Релефът на тази част от Дунавската равнина е хълмист с дълбоки долини, с масивни гори и водоизточници – извори и кладенци.


През селото тече малка рекичка /дере/, приток на р. Баниски Лом. Областта около селото е силно пресечена от сухи и влажни долове.
Климатът е умереноконтинентален със сухи горещи лета и студени зими.


Населението на село Бъзовец при преброяването на населението към 1 февруари 2011 г. е 859 човека. 423 са посочили принадлежност към българската етническа група, 204 – към турската, 176 – към ромската, а останалите не са дали отговор на този въпрос.  Към 31.12.2019 г. броят на жителите с постоянен адрес е 890.


Българското население в с. Бъзовец принадлежи към регионалната група „хърцои“. 


Според местни представители на етническите турци, дедите им идват тук от далечен Анадол още с ранните заселнически вълни през 15-16 в.
Сведения за с. Бъзовец има в турски регистри от 1689 г. и от 1734 г.  Там селото е отбелязано с името Бъзувча. 


Няма точни данни кога точно е възникнало селището. Има няколко версии за произхода на името Бъзовец. Една от тях е, че наименованието Бъзовец идва още от славянския период и произлиза от думата бъз – растение, широко разпространено в региона. Хората в селото също свързват името Бъзовец с бъза. 


Килийно училище в Бъзовец има от около 1870 – 1875 г., а училищна сграда – от 1880 г. Документи за народното основно училище (НОУ) „Кирил и Методий“ има от 1922 г. През 2010 г. училището в с. Бъзовец е закрито и учениците се извозват до общинските училища в гр. Две могили.


Читалище „Христо Ботев“ е основано през 1928 г. и функционира активно и до днес.
Сградата на детската градина е построена през 1972 г. В момента детската градина се посещава от деца от селата Бъзовец и Чилнов, като последните се извозват със специализиран транспорт.


Село Бъзовец разполага със здравен дом, в който има лекарски кабинети, стоматологичен кабинет, аптека и малък апартамент за медицински лица. В момента в селото има лекар с частна практика и аптекар. Стоматологичният кабинет не работи, поради липса на заинтересованост от страна на стоматолог. Зъболечението на населението от селото се извършва в с. Баниска, гр. Две могили и в други населени места в областта.
Основни поминъци на населението са земеделие, животновъдство, търговия и услуги. Земята се обработва от Земеделска кооперация и частни арендатори.


В селото има кравеферма, птицеферма за яйца, малка ферма за овце и кози. В частния сектор се отглеждат крави, свине, кокошки, овце, кози и зайци. Добре развито е пчеларството.


Търговията се осъществява от потребителна кооперация и частни търговци. В селото има голяма фирма за търговия с употребявани автомобили и автомобили за скрап (автоморга).


Основните услуги са автосервизна, ресторантьорство, изкупуване на билки и други природни продукти.


Общественият транспорт се осъществява с големи и малки частни автобуси. Те извозват хората до гр. Две могили и до областния център – гр. Русе. Хората в трудоспособна възраст се извозват до местоработата им с транспорт на фирмите, които ги наемат.


На 6 км. от селото, до с. Батишница, има ж.п.  спирка по линията Русе – Горна Оряховица.