Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с.Баниска

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

с. Баниска се намира в Дунавската хълмиста равнина, на 50 км югозападно от гр. Русе и на 20 км. от градовете Бяла и Две могили. Разположено е в плодородната долина на река Баниски Лом,  с надморска височина 136 м, а околните хълмове достигат 300 метра. Климатът на селото е континентален, с горещо лято и студена зима. 


Името на селото е претърпяло известни изменения в окончанието, но в корена си остава неизменно. Селището е било седалище на бан (славянски владетел) и оттук се извежда името Бан – иска. Съгласно записванията на турската администрация, селото е регистрирано още от 1430 година, но съдейки по намерени артефакти, то е съществувало  и преди това, макар че не са правени систематични археологически разкопки. Не е известно и кога римляните пристигат в селището, но останки от тяхното присъствие личат по късноантичната и средновековна крепост „Кале Кайнарджа“, намираща се на 3,4 км югоизточно от центъра на селото, в местността „Канарата“. При направени разкопки през 1964 г. са открити част от кулата, крепостната стена, портите, които са били входа към крепостта, Йовчовия манастир и други сгради, сребърно съкровище, съдържащо 5 гривни, 5 пръстена, 2 наушника и една огърлица.


В местността „Балабандере“ има паметник – костница на руски войни, загинали през Руско-турската освободителна война и три паметни плочи на опълченци. В центъра на селото се намира паметник на интербригадиста Милю Радев и паметник на участвалите във войните.


През 1893 г. в селото е имало 1174 жители и 205 къщи, през 1946 година – 2300 жители, през 2000 година – 1279 жители и 604 имота.
Баниска е най-голямото село в община Две могили. Съотношението на жителите по етноси е както следва: българи – 266, турци – 131 и роми – 882. В 57 къщи живеят самотни възрастни хора, 237 къщи са празни, като едва 40% от тях се обитават сезонно. Останалите празни къщи и дворни места са изоставени. В селото има 48 улици.


Основният поминък, който дава икономическия облик на селото е земеделието и свързаното с него животновъдство.

В селото функционират следните обществени сгради:

  • Кметство и читалище,  които се намират в една сграда, на която е извършен основен ремонт;

  • Здравна служба, сградата на която е построена през 1928 година. Прозорците на сградата са от времето на нейното построяване и е трудно отварянето и затварянето им. Терасата на сградата е от дърво, изгнила е и има опасност да се събори;

  • Детска градина, на която е извършен основен ремонт;

  • Основно училище, построено през 1928 г. На училището е извършен частичен ремонт; сградата се нуждае от ремонт на покрива;

  • Религиозни храмове – църква, която е отремонтирана, но трябва да се доогради с оградна мрежа, и джамия, на която е направен ремонт, но не са ремонтирани стаите. Гробищните паркове се поддържат в много добър вид.

Кметството разполага с жилище за специалиста, което е с течащ покрив и е неизползуваемо, и две дарени от „Каритас“ къщи, в които да се настаняват лица, пострадали при бедствия, или семейства, останали без покрив.


Селото има стадион, който се поддържа в добър вид. Създадени са условия за спорт – футбол, волейбол, за фитнес и място за отдих. Стадионът се нуждае от оградна мрежа, за да не влизат в него животни и МПС, както и от детски парк.


В с. Баниска има 4 действащи магазина за хранителни стоки, 2 барчета, магазин за домашни потреби и магазин за строителни материали. В селото по график от гр. Две могили идва социален работник, а благодарение на екипа от медици засега селото  няма проблеми.
Центърът на селото е в добро общо състояние, но след наводнението през 2005 г. плочникът е пропукан и затревен.


Селото е водоснабдено, но водопроводната мрежа е остаряла, което води до чести аварии. След отстраняването им улиците дълго остават разкопани и незаринати, а след преасфалтирането им изкопите след определено време се улягат, а тротоарите не се възстановяват наново с плочки.


По проекти през плановия период 2014 - 2020 г. са асфалтирани ул. „Баниски Лом“, но около 200 метра от тази улица, които са в центъра на селото, останаха неасфалтирани; ул. „Ангел Кънчев“ и част от улица „Пролет“. Всички други улици се нуждаят от асфалтиране, като някои от тях са в окаяно състояние.


Електроразпределителната мрежа в селото е „ЕНЕРГО – ПРО“, но по далекопровода стават много аварии и особено след бурни ветрове и дъждове селото остава без електроснабдяване по цяло денонощие, а понякога – и повече. Има необходимост от подмяна на осветителните тела.


Съобщителните мрежи се осигуряват от Български пощи, А1, Виваком, Теленор, Кабелнет, Нетуъркс.


Осигурен е обществен транспорт на населеното място до гр. Русе и гр. Две могили, откъдето може да се прави връзка и с влаковете. 
На територията на село Баниска се намира стената на най-големия язовир в Русенска област – язовир Баниска. 


Река „Баниски Лом“ минава в близост до къщите в ниската част на селото. Коритото на реката е силно захрастено, клоните на върбите са над и в самата вода, като се превръщат в опасен естествен бент за задържане на водния поток. Същият проблем се отнася и за река „Канара лом“
На територията на селото има две затворени сгради на Наркооп (ресторант и сладкарница, и магазини). След преустановяване дейността на кооперацията през 2012 г. никой не полага грижи за тях, сградният фонд се руши, макар те да се намират в центъра на селото. Покривът на сградите е покрит с ламарина, която се е отковала и при силни ветрове представлява опасност за преминаващите хора.