Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSB0K97

Широковско кале, с. Широково

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 14.04.2021

Обектът е разположен в покрайнините на едноименното село, върхуСнимка на Широковско кале край село Широково естествено защитен скален нос, при сливането на реките Баниски и Черн лом. Известен е за науката благодарение на теренните обходи на Карел Шкорпил от началото на XX в. 
През 2020 г. с целевата финансова субсидия от Министерство на културата бяха проучени 110 кв. м от укрепената площ на крепостта. Разкрити са участък от крепостната стена и южната кула, изградени от добре обработени, големи по размер рустицирани квадри. Върху част от блоковете има букви и монограми, оказващи местоположението на отделните блокове един спрямо друг или имената на каменоделците, които са ги произвели. Южната кула е с полукръгла форма и диаметър от 11 м. Изнесена е пред фронта на отбраната на 5 м. Поразителна е дебелината на откритите стени – 3,50 м при кулата и 4 м на крепостната стена. 
Разкритите части от крепостната стена и регистрираната на терена протейхизма (втора, допълнителна стена) представляват безаналогов пример за фортификация в района на Русенското поломие. Сходството в конструктивния им облик дава основание те да се разглеждат като реализация на единен, имперски по своя характер, строителен замисъл, осъществен през втората половина на V в.
В хода на археологическото проучване до външното лице на крепостната стена и кула се разкриха останки от помещение на сграда и ями, запълнени с железни крици и стопилки, резултат от металургично производство. Работилницата е функционирала в края на VI – началото на VII в. Регистрираният по археологически път живот в началото на VII в. превръща крепостта при с. Широково в един от едва трите засвидетелствани обекта в Русенското поломие, преживели аваро-славянските нашествия от последната четвърт на VI в.