Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Юсеин Ахмедов Юсеинов

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Представител на: ПП ДПС

Роден на 25.06.1976 г.

Образование: Магистър – Управление на Общини
Месторабота: Управител „Кристал А и М” ЕООД
Адрес: гр. Две могили, ул. Назъм Хикмет № 25
Тел 0897968902