Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Соня Петрова Неделчева - Нечева

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 01.04.2021

Представител на: ПП БСП

Родена на 22.03.1974 г.

Образование.: магистър – зооинженер
Месторабота: „ЕТ – Соня Петрова”
Адрес: гр. Две могили, ул. Христо Ботев № 1
Тел 0887427313