Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Румен Манолов Марков

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 07.05.2021

Представител на: ПП СДС

Роден на 08.04.1971 г.

Образование: Висше - агроном растителна защита

Месторабота: ЕТ "Илиана Тодорова - Ина"

Адрес: град Две могили, ул. „Васил Левски” №22