Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Мехмед Селманов Чолаков

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 28.10.2022

Представител на: ПП ДПС

Роден на 14.02.1957 г.

Образование: Средно

Месторабота: „Помен – 57” - ЕООД – Помен

Адрес: село Помен, ул. „В. Левски” № 20

Телефон:
0887 917 369