Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Христина Димитрова Ефтимова

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 07.05.2021

Представител на: ПП ГЕРБ

Родена на 27.02.1963 г.

Образование: Висше образование - магистър по икономика СА "Д.А. Ценов" - гр.Свищов


Месторабота: ЕТ "Ефтимови - Христина Ефтимова"

Адрес:град Две могили, ул. „Вит” №3

Телефон: 0885 937126