Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Драгомир Дамянов Драганов

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 20.04.2021

Представител на: ПП СДС

Образование:

Икономически университет - Варна 

Магистър - Икономика и управление на промишлеността

Месторабота:

Управител на фирма

Контакти:

0888479486