Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSOUQ2

Ахмед Недрет Ахмед

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Представител на: ПП ГЕРБ

Роден на 30.07.1990 г.

Образование: Магистър инженер – телекомуникационни системи
Месторабота: „БИО Арома ЕООД” гр. Две могили
Адрес: гр. Две могили, ул. Христо Ботев № 33
Тел 0897869690