Z6_PPGAHG800HCC60Q3FQLJTV1227
Z7_PPGAHG800HCC60Q3FQLJTV1263

Преброяване 2021

Дата на публикуване: 22.04.2021
Последна актуализация: 08.09.2021

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Общинска преброителна комисия Две могили уведомява всички заинтересовани лица (граждани, подали заявления за преброители, контрольори и придружители, както и населението), че Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година.

Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

Предвид дългия период от време до 7 септември 2021 година, предстои да бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления за преброители, контрольори и придружители, както и набиране на нови, в случай на необходимост.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Инструкция за регистрация в портала за електронно преброяване

Уеб сайт на Централна комисия по преброяването

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година

Организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година

Доклад за организацията и провеждането на пробното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2020 година

Заповед за съставяне на Общинска преброителна комисия в Община Две могили

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Обучение на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Списък на одобрени преброители, контрольори и придружители в Община Две могили

Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на преброителни дейности

Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори

Бланка за попълване на автобиография

Информация за обработка на личните данни на кандидатите

Снимка на логото на кампанията Преброяване 2021