Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в Община Две могили, без да доказвате конкретен интерес, и чрез която можете да си съставите собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.