Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Годишен отчет за 2022 г.
Дата на публикуване: 17.01.2023

Годишен отчет за 2021 г.
Дата на публикуване: 01.02.2022

Годишен отчет за 2020 г.
Дата на публикуване: 12.03.2021

Годишен отчет за 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2021

Годишен отчет за 2018 г.
Дата на публикуване: 12.03.2021

Годишен отчет за 2017 г.
Дата на публикуване: 12.03.2021

Годишен отчет за 2016 г.
Дата на публикуване: 12.03.2021