Z6_PPGAHG8001VS90QNQMSJ0Q3T45
Z7_PPGAHG8001VS90QNQMSJ0Q3TC4

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г.

Дата на публикуване: 23.09.2021
Последна актуализация: 02.12.2021

Втори тур на изборите за ПВР на 21.11.2021 г.

 

График за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в община Две могили на 20 ноември 2021 г. за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., утвърден със Заповед № 750 от 18.11.2021 г. на кмета на Общината

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

 


 

Видеоматериал как се гласува с машина

Симулатор на машината за гласуване

Как да гласуваме с машина

В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;

Съобщение за избирателите за предстоящите избори за ПВР и за НС на 14 ноември 2021 г.

На 30 Октомрви 2021 се организира демонстративно пробно гласуване

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

  • Възможности за извършване на справки по електронен път;
  • Заповеди на Кмета на Община Две могили

Заповед № 630 / 05.10.2021 г., относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Две могили за провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 595, от 23.09.2021, относно: Образуване на избирателни секции на територията на Община Две могили.

 Заповед № 596, от 23.09.2021, относно: Определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в избирателните секции на територията на Община Две могили

  • Места за поставяне на агитационни материали;
  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
  • Предварителни избирателни списъци;

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс).

  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;

Образци, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Справки в избирателните списъци - съобщение;

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък;

Заявление - декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.;

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК);;

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК);

Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК);

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

 

  • Информация за провеждане на консултации.

Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции за прожеждане на консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Две могили за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.