Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1HQ1
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q1HM3

Избори НС 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.09.2021

В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;
  • Възможности за извършване на справки по електронен път;
  • Заповеди на Кмета на Община Две могили

Заповед № 343, от 18.05.2021, относно: Образуване на избирателни секции на територията на Община Две могили.

Заповед № 344, от 18.05.2021, относно: Определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци в избирателните секции на територията на Община Две могили

  • Места за поставяне на агитационни материали;

Заповед № 380 от 01.06.2021 г. относно: Определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Две могили за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
  • Предварителни избирателни списъци;

Заповед № 371 за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Две могили, област Русе за провеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. на местата, определени със заповед № 344от 10.02.2021 г. на кмета на Общината.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс).

  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
  • Информация за провеждане на консултации.

Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции за прожеждане на консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Две могили за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Парламентарни избори – 11.07.2021 г.

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Той може да бъде достъпен на адрес:  https://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Вие може да подадете електронно заявления за гласуване по настоящ адрес,    ако населеното място  на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация, че заявлението е обработено успешно.