Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори НС - 11.07.2021 г. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г. Избори за НС - 02.10.2022 г. Избори за НС - 02.04.2023 г. Местни избори 2023 г.

Местни избори 2024 - кметство Могилино

Дата на публикуване: 15.01.2024
Последна актуализация: 14.02.2024

В тази  страница може да се информирате за:

Съобщение във връзка с произвеждането на нови избори за кмет на с. Могилино на 10 март 2024 година. - Дата на публикуване: 01.02.2024

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;

ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД ГРАО В МРРБ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ НА 10 МАРТ 2024 Г. НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА /Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден (24.02.2024 г.), без да е необходим електронен подпис./

  • Възможности за извършване на справки по електронен път;
  • Заповеди на Кмета на Община Две могили

Заповед № 38 / 12.01.2024 г., относно: Образуване на ЕДНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на територията на село Могилино, община Две могили, област Русе - Дата на публикуване: 12.01.2024

Заповед № 39 / 12.01.2024 г., относно: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на кметство Могилино, община Две могили, област Русе. - Дата на публикуване: 12.01.2024

  • Места за поставяне на агитационни материали;

Заповед № 123 / 06.02.2024 г., относно: Определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на село Могилино, община Две могили, област Русе. -  Дата на публикуване: 06.02.2024

  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
  • Предварителни избирателни списъци;

Заповед № 99 / 26.01.2024 г., относно: Обявяване на предварителните избирателни списъци част І в община Две могили, област Русе за провеждане на нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе на 10 март 2024 г. на местата, определени със заповед № 39 от 12.01.2024 г. на кмета на Общината. - Дата на публикуване: 26.01.2024

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове на 10 март 2024 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК). - Дата на публикуване: 24.01.2024

  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
  • Информация за провеждане на консултации.

Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции, парламентарно представени в 49-то Народно събрание за провеждане на консултации за състав на Секционна избирателна комисия /СИК/ в община Две могили за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе на 10 март 2024 г. - Дата на публикуване: 26.01.2024