Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021
 • Услугата "Деловодна справка" дава възможност да се получи информация за статуса на документи, подадени от граждани или юридически лица в Центъра за административно обслужване, по електронна поща или  Системата за Сигурно електронно връчване.
 • Търсенето на документа е  по следните критерии:
 1. РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС - ВХ-ХХ-ХХ-ХХ
 2. ДАТА НА ДОКУМЕНТА
 3. КОД ЗА ДОСТЪП - 8-ЦИФРЕН КОД
 •  След достъп до системата, се визуализира:
 1. Вх.№ и дата;

 2. вид на документа - писмо, жалба, услуга и т.н.;

 3. отговорен служител;

 4. срок на изпълнение;

 5. срок на изпълнение;

 6. статус на документа.