Z6_PPGAHG8009417068O9LIR32RN0
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR32RN1

Текущ ремонт на 4-ти етаж на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 18.04.2022

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Извършен е частичен ремонт на четвъртия етаж на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, който включва шпакловане, боядисване и освежаване на класни стаи, коридор и стълбище, възстановяване на ел, табло и осветление, монтаж на осветителни тела, монтаж на брави, мивки, сифони и канелки. Извършен е ремонт на отоплителната система, като са монтирани 68 нови радиатора.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

20 102,00 лв.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ:

Продажби