Z6_PPGAHG8009417068O9LIR32RN0
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR32RN1

Текущ ремонт в сградата на Община Две могили и подмяна на дограма

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 29.06.2023

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Извършен е текущ ремонт на 7 кабинета на третия етаж, който включва подмяна на подово покрие, монтиране на окачен таван с подменено осветление, ремонтирана отоплителна система с подменени отоплителни тела. Ремонтирана е стаята на оперативните дежурни и е оформена приемна  за гражданите, посещаващи общината с оборудвано работно място за служителите (инсталиран е компютър, принтер и скенер). Изцяло е подменена дограмата на приземния етаж с PVC дограма и е отремонтиран кабинет, който е предназначен за нуждите на инспектор „Детска педагогическа стая“ (ДПС). Отремонтирана е също и козирката на главния вход на общината, като е изградено покритие от алуминиеви панели (еталбонт).

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

80 689,00 лв.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ:

Субсидия от Републикански бюджет и продажби