Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Инж. Георги Ангелов Великов

Образование:

ВНВСУ „Ген. Благой Иванов” гр. София
Специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструктор”

Следдипломни квалификации:

Русенски университет – езикова подготовка – 2003 г.
Европол Хага , Холандия – 2004 г.    
Европейския център за изследване на въпросите на сигурността "Джордж Маршал" – Германия – 2006 г.

Контакти:

08141 39 71

gvelikov@dvemogili.egov.bg

Правомощия

Красимира Николаева Русинова

Образование:

Счетоводство и контрол - Икономически университет - гр. Варна

Магистър по финанси - СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Професионална квалификация "Магистър по Икономика"

Контакти:

08141 39 77

krusinova@dvemogili.egov.bg

Правомощия

Z7_PPGAHG8001UC40Q3OHL1K62SL7

Заместник кметове

Инж. Георги Ангелов Великов

Образование:

ВНВСУ „Ген. Благой Иванов” гр. София
Специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструктор”

Следдипломни квалификации:

Русенски университет – езикова подготовка – 2003 г.
Европол Хага , Холандия – 2004 г.    
Европейския център за изследване на въпросите на сигурността "Джордж Маршал" – Германия – 2006 г.

Контакти:

08141 39 71

gvelikov@dvemogili.egov.bg

Правомощия

Красимира Николаева Русинова

Образование:

Счетоводство и контрол - Икономически университет - гр. Варна

Магистър по финанси - СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Професионална квалификация "Магистър по Икономика"

Контакти:

08141 39 77

krusinova@dvemogili.egov.bg

Правомощия