Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА СРОК НА ДОГОВОРА ПОЛЗВАТЕЛ ДОСТАВЧИК
АРХИМЕД е-Община     2021 г. Общ. адм.    Давид холдинг АД
АПИС  7     2021 г. Общ. адм.    АПИС 
ActWare и ЛБД Население     2024 г Общ. адм.    АРМСОФТ М ЕООД
ПП Матеус     2022 г МДТ Информационно обслужване
ПП   ТРЗ- Спектър /заплати/     2021 г. Счетоводство ЕТ „ДИЕЛ- Л. Божурски“
ПП Наеми     2021 г. Общ. собственост     ЕТ „ДИЕЛ- Л. Божурски“
WorkFlow 2021 г. Счетоводство „РИМСОФТ – 7“ ЕООД