Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIGB5
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGPIGR2

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като включва в програмата за реализация на общинския план за развитие самостоятелен раздел, съдържащ общинска програма за развитие на туризма.


Общинската програма за развитие на туризма е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите. Общинската програма за развитие на туризма предвижда конкретни проекти, включващи мероприятия.
 

Рекламен каталог на непопулярни туристически маршрути в община Две могили

Културно-исторически туризъм

Наличието на множество културно-исторически обекти в общината, като:

Приключенски и екотуризъм

Приключенският туризъм е един от най-бързо развиващите се сектори в туристическата индустрия, който привлича платежоспособни потребители, подкрепя местните икономики и насърчава прилагането на устойчиви практики. Включва дейности като кану, рафтинг, приключенско, планинско и шосейно колоездене, езда, някои видове off - road , програми за оцеляване, катерене с планински водач, планински преходи. Община Две могили разполага със значителни ресурси за приключенски туризъм, въпреки че като цяло приключенският туризъм в България все още е слабо забележим, както като обем, така и като икономически измерения и липсва като акцент в националната туристическа оферта. Тази ниша в туризма очаква разгръщане на големия си потенциал.
    

Тук може да отбележим и включване на Община Две могили като партньор на организаторите на Вело-маршрут „Дунав-ултра”. Две могили е опорна точка в маршрута като през 2021 година това ще бъде Къщата на Филип Тотю. Районът около къщата ще се облагороди, ще се реставрира кладенецът пред къщата, ще се облагороди дворът и беседката в него,  пространството около къщата, ще се свържат „Къщата на Филип Тотю – кладенецът пред къщата  гробът на Филип Тотю”.

Винен и кулинарен туризъм

Град Две могили е част от дестинация „Мизия“ на винено-кулинарния туризъм в България (подробна информация може да се открие на сайта на Министерство на туризма). В региона на община Две могили са на почит червените сортове, начело с Каберне Совиньон. Отглеждат се също Сира, Гъмза, Мерло и Арония. Наличието на множество пещерни образувания по поречието на р. Черни лом и функционирането на „Винарска изба – Две могили“ и „Арониада - Агро“ е добра предпоставка за изграждането на Музей на виното, какъвто няма на територията на цялата област Русе. В съседните общи има и много винарни, които могат да бъдат включени в дегустационни турове, както и организиране на нощувки край лозята.

Религиозен и поклоннически туризъм

В България се откриват множество антични, средновековни и възрожденски църкви и манастири. Тяхното историческо и културно богатство, както и местоположението им сред красиви природни местности, ги превръща в дестинации с висок потенциал за религиозен и поклоннически туризъм. В Русенска епархия действащите манастири са четири, като един от тях е на територията на община Две могили и това е манастира „Света Марина“ до с. Каран Върбовка. Ежегодно, на 17-ти юли, когато е храмовият празник на манастира, тук се събират стотици поклонници от България и съседна Румъния. Службите се водят от Русенския митрополит, а в тях участват български и румънски свещеници. През миналата година е отводнен църковният двор. Изработен и монтиран е нов иконостас, както и са изписани нови икони за него. Храмът е с ново обзавеждане. Изградени и обзаведени са корпусите за поклонниците, в ход е довършването на официалната гостна на обителта. Започна и оранжерийно производство на зеленчуци в двора на манастира. Средствата са от дарителство, от европроекти, от Русенска митрополия с подкрепата на Русенския митрополит Наум.


Друг потенциал, с който разполага манастира, и който касае религиозния туризъм е аязмото, за които се вярва, че пиенето на водите му и измиването с тази вода води до изцеление на проблемите на нуждаещите се.