Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общ устройствен план на Община Две могили

Дата на публикуване: 19.10.2022
Последна актуализация: 30.11.2022