Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

С Решение № 709 / 25.11.2022 г. е одобрен Общ устройствен план на община Две могили.

Дата на публикуване: 30.11.2022
Последна актуализация: 30.11.2022

С Решение № 709 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 40/25.11.2022 г. е одобрен Общ устройствен план на община Две могили.

 

Информация за ОУП на община Две могили можете да намерите тук: https://dvemogili.egov.bg/wps/portal/municipality-dve-mogili/administration/activities/architechture.and.urban.planning/general.plans/oup_dvemogili