Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за четиридесет и второто заседание на VІII-мия Общински съвет – Две могили

Дата на публикуване: 20.01.2023
Последна актуализация: 20.01.2023

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на четиридесет и второто заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 27.01.2023 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили.
 

Заседание № 42 на 27.01.2023 г. - Дневен ред
Дата на публикуване: 20.01.2023