Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заплащане на дължими данъци и такси чрез Централен Виртуален ПОС терминал.

Дата на публикуване: 27.02.2023
Последна актуализация: 27.02.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Община Две могили уведомява всички данъчно задължени лица, че могат да заплащат дължими данъци и такси лесно и бързо в реално време, чрез Централен Виртуален ПОС терминал. С няколко клика чрез Egove.bg може да се направи автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения, както към Община Две могили, така и към други общини.


При удостоверяване на потребител в портала на Министерство на електронното управление https://eauth.egov.bg/eauth/ssologin и вход в „Моето пространство“ се предоставя достъп до раздел „Задължения“. В отговор на запитването, системата предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси.