Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Две могили кани местната общност на обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги

Дата на публикуване: 13.03.2023
Последна актуализация: 13.03.2023

Община Две могили кани местната общност на обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги


На 15 март (сряда) от 10:30 ч. в Заседателната  зала  в сградата на Община Две могили, бул. „България“ № 84, ще се проведе публична дискусия на Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво в община Две могили, в изпълнение на разпоредбите на чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните  услуги.


Община Две могили кани всички граждани и заинтересовани лица на обсъждането, с цел изразяване на мнения, предложения и становища по стратегическите документи, въз основа на които ще бъде разработено предложение за Националната карта на социалните услуги в страната.