Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за шестото заседание на IХ-тия Общински съвет – Две могили

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам IХ-тия Общински съвет – Две могили на шестото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 16.02.2024 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили
 

Заседание № 6 на 16.02.2024 г. - Дневен ред