Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Във връзка изпълнение на ПМС 283 на Министерски съвет от 19.09.2022г., всички заинтересовани лица могат да подават заявление в срок до 31.03.2023г.

Дата на публикуване: 07.03.2023
Последна актуализация: 07.03.2023

Във връзка изпълнение на ПМС 283 на Министерски съвет от 19.09.2022г., всички заинтересовани лица могат да подават заявление в срок до 31.03.2023г.

Заявление ПМС 283
Дата на публикуване: 07.03.2023

Приложение № 1
Дата на публикуване: 07.03.2023

Приложение № 2
Дата на публикуване: 07.03.2023