Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

На 17.06.2022 г. (петък) работното време на общинска администрация Две могили ще бъде до 14:00 ч.

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

Община Две могили уведомява всички граждани и потребители на административни услуги, че на 17.06.2022 г. (петък) работното време на общинска администрация Две могили ще бъде до 14:00 ч. поради ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА СГРАДАТА!